#FliekInAfrikaans Double Feature – Spider-man en Teen Wolf

#FliekInAfrikaans Double Feature – Spider-man en Teen Wolf

28 September 2020 Off By Floris Groenewald

Ons kyk twee flieks, spesifiek met ‘n oog op ooreenkomste, vergelykings, of hoe die twee flieks een-na-die-ander mekaar beïnvloed. Vandag, twee flieks oor superkragte en puberteit.

Spider-man is op Netflix, Google Play en Apple TV.
Teen Wolf is op Apple TV en Google Play.