#FliekInAfrikaans Double Feature: The Cable Guy en The Truman Show

#FliekInAfrikaans Double Feature: The Cable Guy en The Truman Show

31 May 2020 Off By Floris Groenewald

Ons kyk twee flieks, spesifiek met ‘n oog op ooreenkomste, vergelykings, of hoe die twee flieks een-na-die-ander mekaar beïnvloed. Vandag, twee redelike profetiese Jim Carrey-flieks uit die 1990s: The Cable Guy, en The Truman Show.

Kyk The Cable Guy op Google Play,
en The Truman Show op iTunes.