Mary Elizabeth Winstead

#Movie Club#Video

#FliekInAfrikaans Double Feature – High Fidelity en Scott Pilgrim vs the World

Ons kyk twee flieks, spesifiek met ‘n oog op ooreenkomste, vergelykings, of hoe die twee flieks een-na-die-ander mekaar beïnvloed. Vandag, twee flieks oor musiekbehepte romantikuste. High Fidelity is beskikbaar op iTunes by https://itunes.apple.com/za/movie/high-fidelity/id204357007Scott Pilgrim is op Prime video by https://www.primevideo.com/detail/0QSRTV46ZSEKHTNYIJ1A5MFZL0/ref=atv_dp_share_cu_rop […]